17 Ekim 2007 Çarşamba

Static dosyalar -Django

Bugünlerde bir django projesi ile uğraşmaktayım. Bu yazının sebebi az önce çözdüğüm bir sorunu ileride yaşamak istememem :) Django statik dosyaları yani javascript,css,resimleri statik dosyalar olarak yorumlar,bu yüzden ona statiklerin nerede olduğunu söylemek gerekir.

Öncelikle settings.py içinde :

MEDIA_ROOT = '/home/medianin/oldugu/yer'

MEDIA_URL = '/yer/'


Daha sonra urls.py içine de :

urlpatterns += patterns ('',

(r'media/(?P.*)$','django.views.static.serve',{'document_root':'/home/template/yolu'}),
)

Başında '^' işaretinin olmadığına dikkat etmek gerekir.

En son olarak da template içeresinden çağırıken :şeklinde çağrılar gerçekleştirilir.


Bu kadar bunu unutma !